C# Console Sayı Okuma Programı


C# Console Sayı Okuma Programı

C# Console Sayı Okuma Programı

Evet Arkadaşlar bu dersimizde C# Console Uygulamaları yapmaya devam ediyoruz.Bugün C# Console ile Sayı Okuma Programı yapacağız.Bu örneğimiz 4 basamaklı sayıları yazıya çevirecek.Diziler ile yapacağız arkadaşlar bu örneğimizi.Daha önce diziler ile bir çok örnek uygulama yapmıştık.Dört adet dizi elemanımız olacak binler,yüzler,onlar,birler adında döt tanede değişkenimiz olacak.Arkadaşlar lafı fazla uzatmadan Kod bloğumuza göz atalım..Şimdi ilk olarak C# Console uygulaması açınız ve Kod bloğuna göz atınız…

? Kodu Al CSHARP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace ConsoleApplication4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string[] binler = { "", "bin ", "ikibin ", "üçbin ", "dörtbin ", "beşbin ", "altıbin ", "yedibin", "sekizbin", "dokuzbin" };
      string[] yüzler = { "", "yüz", "ikiyüz", "üçyüz", "dörtyüz", "beşyüz", "altıyüz", "yediyüz", "sekizyüz", "dokuzyüz" };<span id="more-2252"></span>
      string[] onlar = { "", "on ", "yirmi", "otuz", "kırk", "elli", "altmış", "yetmiş", "seksen", "doksan" };
      string[] birler = { "", "bir", "iki", "üç", "dört", "beş", "altı", "yedi", "sekiz", "dokuz" };
      int bir, on, yuz, bin;
      int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      bir = sayi % 10;
      on = (sayi / 10) % 10;
      yuz = (sayi / 100) % 10;
      bin = (sayi / 1000) % 10;
      Console.WriteLine(binler[bin] + "" + yüzler[yuz] + " " + onlar[on] + " " + birler[bir]);
      Console.ReadLine();
 
    }
  }
}
Sayı Okuma C C# Console Sayı Okuma Programı

Sayı Okuma C#

Umarız Faydalı Olur. Görsel Yazılım Net

Sitemizin Google’da Ön Sıralarda Çıkması İçin Aşağıdaki Google+ Butonuna Tıklayabilirsiniz…

C# Console Sayı Okuma Programı ile Benzer Yazılar:

26 Nisan 2012 Saat : 11:50

C# Console Sayı Okuma Programı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Sitemizdeki Projelere Erişim…

Projelerimiz


kırtasiye takip programı
kırtasiye takip programı
hastane takip programı
kütüphane takip programı
ingilizce çeviri programı
otobüs bilet satış programı
öğrenci takip programı
dershane etüt programı
sinema otomasyon programı
canlı televizyon programı
sayaç